สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   1   มกราคม   2513
วัน.เดือน.ปี ตั้งแต่ เวลา เลขทะบียน พนักงานขับรถ รายการ ผู้จองใช้รถยนต์
14  ก.พ. 2564 09.00-20.00 นข1915ยะลา โครงการกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมวันวาเลนไทน์
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นางศรีวิลาส จันทร์เกตุ