สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   29   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ตัดสินการประกวดหนังสั้น ห้องประชุมบุหาตันหยง
08.30 น. - 16.30 น.   - ตัดสินการประกวดวิดีทัศน์ ห้องประชุมบุหงารายา