สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   5   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือกผลงานการบริหารจัดการที่ดีและประสบความสำเร็จ ห้องประชุมบุหาตันหยง
08.30 น. - 16.30 น.   - การพัฒนาผู้เรียน "การนำเสนอการเรียนรู้ผ่านหนังสั้น" ห้องประชุมบุหงารายา