สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   4   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ขอเชิญประชุมคณะทำงานการจัดกิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาส ห้องประชุมบุหาตันหยง