สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   6   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะกรรมการตัดสินสุนทรพจน์ ภาษาไทย ห้องประชุมบุหงารายา
08.30 น. - 16.30 น.   - ประกวดสุทรพจน์ภาษาอังกฤษ/สุไบดัส ห้องประชุมบุหาตันหยง