สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   14   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุม กศจ. ครั้งที่ 11/2564 ห้องประชุมบุหาตันหยง
08.30 น. - 16.30 น.   - การออกแบบสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ห้องประชุมบุหงารายา