สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   12   ตุลาคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุม อกศจ. ครั้งที่ 10/2564 ห้องประชุมบุหาตันหยง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมผู้บริหารสป. ห้องประชุมบุหงารายา