สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   5   เมษายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563 ห้องประชุมบุหงารายา
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมคณะทำงานโครงการเวทีประชาคม ห้องประชุมบุหาตันหยง