สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   1   เมษายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุม กศจ. ครั้งที่ 4/2564 ห้องประชุมบุหาตันหยง
08.30 น. - 16.30 น.   - สอบครูผู้ช่วย ห้องประชุมบุหงารายา