สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   21   เมษายน   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประเมินประวัติ ผลงาน ห้องประชุมบุหงารายา
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาส ห้องประชุมบุหาตันหยง