สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   3   กุมภาพันธ์   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดนราธิวาส ห้องประชุมบุหาตันหยง