สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   21   มกราคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดนราธิวาส ห้องประชุมบุหาตันหยง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุม กศจ.ครั้งที่ 1/2564 ห้องประชุมบุหาตันหยง