สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   13   มกราคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - คณะทำงานตรวจสอบรายละเอียด ข้อกฎหมายก่อนเสนอ อกศจ.นราธิวาส ห้องประชุมบุหาตันหยง