สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   20   มกราคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมอนุพัฒ ห้องประชุมบุหาตันหยง
08.30 น. - 16.30 น.   - แจกเสื้อวิ่ง รอบ2 ห้องประชุมบุหงารายา