สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   15   มกราคม   2564
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ห้องประชุมบุหาตันหยง