สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
[x] ปิดหน้าต่างนี้
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Paperless Office พ.ศ.2565  
  หน้าแรก   ข่าวสาร   BPSInnovation

เรื่อง : ประชุมหารือการขับเคลื่อนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โดยผ่านระบบ ZOOM)
วันที่   28   เมษายน   2564
Bookmark and Share
 

วันอังคาร ที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนางสาวซารีพะ ดีรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และนางปัทมาวดี ขันธ์ชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โดยผ่านระบบ ZOOM) ณ ห้องประชุมบุหงารายาชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

 
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง   เข้าชม : 214
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ศาลากลาง(หลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Server นี้เป็นบริการของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)