สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
[x] ปิดหน้าต่างนี้
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Paperless Office พ.ศ.2565  
  หน้าแรก   ข่าวสาร   BPSInnovation

เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด
วันที่   23   ธันวาคม   2563
Bookmark and Share
 

 วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 

พร้อมด้วยนางสุไบดัส มะยาดง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและ
ขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด
ณ ห้องประชุมพระยา
นราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
โดยมีนายชินวุฒิ ขาวสำลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

 
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง   เข้าชม : 120
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ศาลากลาง(หลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Server นี้เป็นบริการของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)