สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
[x] ปิดหน้าต่างนี้
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Paperless Office พ.ศ.2565  
  หน้าแรก   ข่าวสาร   BPSInnovation

เรื่อง : ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   16   พฤศจิกายน   2563
Bookmark and Share
 

วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส  ได้ดำเนินการจัดประชุมบุคลากรในสังกัดฯ เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสคนใหม่ และเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนางโสภา ทองเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

 
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง   เข้าชม : 134
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ศาลากลาง(หลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Server นี้เป็นบริการของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)