สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
[x] ปิดหน้าต่างนี้
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Paperless Office พ.ศ.2564  
  หน้าแรก   ข่าวสาร   BPSInnovation

เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเด็กนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา 100 ปี เมืองนราธิวาส ครั้งที่ 2/2563
วันที่   16   พฤศจิกายน   2563
Bookmark and Share
 

วันจันทร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นางโสภา ทองเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเด็กนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา 100 ปี เมืองนราธิวาส ครั้งที่ 2/2563  ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายชินวุฒิ ขาวสำลี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในที่ประชุม 

 
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง   เข้าชม : 40
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ศาลากลาง(หลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Server นี้เป็นบริการของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)