สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
[x] ปิดหน้าต่างนี้
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Paperless Office พ.ศ.2564  
  หน้าแรก   ข่าวสาร   BPSInnovation


ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง  23 ธ.ค. 2563
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรม สร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง  23 ธ.ค. 2563
ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง  17 พ.ย. 2563
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 11/2563
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง  16 พ.ย. 2563
ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง  16 พ.ย. 2563
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง  16 พ.ย. 2563
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเด็กนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา 100 ปี เมืองนราธิวาส ครั้งที่ 2/2563
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง  13 พ.ย. 2563
ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม"วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน" ประจำปี 2563
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง  13 พ.ย. 2563
ประชุมสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติในภูมิภาค
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง  13 พ.ย. 2563
ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง  11 พ.ย. 2563
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 ระดับจังหวัดนราธิวาส
อ่านต่อ...

จำนวน 13 หน้า  
1 2 3 4 5 6 7 8 9
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ศาลากลาง(หลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Server นี้เป็นบริการของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)