สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   1   มกราคม   2513
วัน.เดือน.ปี ตั้งแต่ เวลา เลขทะบียน พนักงานขับรถ รายการ ผู้จองใช้รถยนต์
12  พ.ย. 2563 08.00-16.30 นข1915ยะลา ไม่ระบุ ศธภ จะมารับตำแหน่งที่ ศธภ7(ยะลา)
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นางศรีวิลาส จันทร์เกตุ
12  พ.ย. 2563 07.30-14.30 นข652ยะลา(ศธภ.7) นายมานพ เจริญสุข ร่วมเป็นเกียรติและให้การสนับสนุนประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2563ระดับจังหวัด
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นางศรีวิลาส จันทร์เกตุ