สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   1   มกราคม   2513
วัน.เดือน.ปี ตั้งแต่ เวลา เลขทะบียน พนักงานขับรถ รายการ ผู้จองใช้รถยนต์
4  พ.ย. 2563 06.00-08.30 นข1915ยะลา นายรอสดี มะลี กิจกรรม เสวนายามเช้า
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นางศรีวิลาส จันทร์เกตุ
4  พ.ย. 2563 08.00-16.30 นข652ยะลา(ศธภ.7) นายมานพ เจริญสุข ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นววัตกรรมการศึกษา
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นางศรีวิลาส จันทร์เกตุ