สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   1   มกราคม   2513
วัน.เดือน.ปี ตั้งแต่ เวลา เลขทะบียน พนักงานขับรถ รายการ ผู้จองใช้รถยนต์
21  ต.ค. 2563 07.00-09.00 นข652ยะลา(ศธภ.7) นายมานพ เจริญสุข เสวนายามเช้า อ่าวมะนาว
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นางศรีวิลาส จันทร์เกตุ
21  ต.ค. 2563 06.00-13.00 นข652ยะลา(ศธภ.7) สักการะเพื่อน้อมรำลึกถวายเครื่องราชสักการะ
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นางศรีวิลาส จันทร์เกตุ