สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   1   มกราคม   2513
วัน.เดือน.ปี ตั้งแต่ เวลา เลขทะบียน พนักงานขับรถ รายการ ผู้จองใช้รถยนต์
8  ต.ค. 2563 09.00-16.30 นข1915ยะลา นายรอสดี มะลี นำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนสุไหงโก-ลก โรงเรียนเทศบาล 4
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นางศรีวิลาส จันทร์เกตุ
8  ต.ค. 2563 06.00-13.00 นข652ยะลา(ศธภ.7) นายมานพ เจริญสุข ต้องรับพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีั
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นางศรีวิลาส จันทร์เกตุ