สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   1   มกราคม   2513
วัน.เดือน.ปี ตั้งแต่ เวลา เลขทะบียน พนักงานขับรถ รายการ ผู้จองใช้รถยนต์
9  ต.ค. 2563 06.00-16.30 นข1915ยะลา นายรอสดี มะลี ร่วมต้อนรับ รมช.ศธ. และคณะ
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นายซัมรี สือแม
9  ต.ค. 2563 06.00-13.00 นข652ยะลา(ศธภ.7) นายมานพ เจริญสุข นิเทศ รร.พื้นที่นวัตกรรม
เงื่อนไข : น้ำมันสำนักงาน
นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ