สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   22   พฤษภาคม   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - พิจารณาทิศทางแผนปฏิบัติราชการ ห้องประชุมบุหาตันหยง