สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   16   มิถุนายน   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุม อกศจ. ครั้งที่ 5/2563 ห้องประชุมบุหาตันหยง
08.30 น. - 16.30 น.   - รับสมัครสอบครูผู้ช่วย ห้องประชุมบุหงารายา