สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   21   พฤษภาคม   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - รับรายงานตัว ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 34 ราย ห้องประชุมบุหาตันหยง