สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   14   พฤษภาคม   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุม กศจ.นราธิวาส ครั้งที่ 4/2563 ห้องประชุมบุหาตันหยง