สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   7   พฤษภาคม   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุม อกศจ.นราธิวาส ห้องประชุมบุหาตันหยง