วันที่   18   มีนาคม   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - พัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน ม.ท.ศ.ปี2563 ห้องประชุมบุหาตันหยง