วันที่   17   มีนาคม   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - พิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ/พัฒนาการศึกษา ห้องประชุมบุหาตันหยง