วันที่   2   มีนาคม   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมการจัดเสวนายามเช้า 13.30 ห้องประชุมบุหาตันหยง