วันที่   15   มีนาคม   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.รร. ห้องประชุมบุหาตันหยง