วันที่   16   มีนาคม   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - รับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.รร. ห้องประชุมบุหาตันหยง