สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   17   พฤศจิกายน   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุม กศจ.ครั้งที่ 11/2563 ห้องประชุมบุหาตันหยง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุม กศจ. ห้องประชุมบุหงารายา