สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   3   พฤศจิกายน   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า/คุรุ ห้องประชุมบุหาตันหยง