สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   9   พฤศจิกายน   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุม อกศจ.ครั้งที่ 11/2563 ห้องประชุมบุหาตันหยง