สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   15   ตุลาคม   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมบุคลากร/แบชาม ห้องประชุมบุหาตันหยง