สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   6   ตุลาคม   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุม กศน. ห้องประชุมบุหาตันหยง