สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   7   ตุลาคม   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 12.00 น.   - ประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ห้องประชุมบุหาตันหยง