สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   30   กันยายน   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
13.00 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป และคัดเลือกรอง ผอ.รร. ห้องประชุมบุหาตันหยง
08.30 น. - 12.00 น.   - รับรายงานตัวครูพัฒนาท้องถิ่น ห้องประชุมบุหาตันหยง