สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   12   ตุลาคม   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุม อกศจ. ห้องประชุมบุหาตันหยง