สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   24   กันยายน   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุม กศจ. ห้องประชุมบุหาตันหยง
08.30 น. - 16.30 น.   - รับสมัครสอบครูคืนถิ่น ห้องประชุมบุหงารายา