สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   23   กันยายน   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - รับสมัครสอบครูโครงการครูคืนถิ่น ห้องประชุมบุหงารายา
08.30 น. - 16.30 น.   - พัฒนาระบบฐานข้อมูลลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ห้องประชุมบุหาตันหยง