สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   28   กันยายน   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ห้องประชุมบุหาตันหยง
08.30 น. - 16.30 น.   - รับสมัครสอบครูโครงการครูคืนถิ่น (สัมภาษณ์) ห้องประชุมบุหงารายา