สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   4   กันยายน   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ทำต2ข ประกาศรายชื่อสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ห้องประชุมบุหงารายา
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุม อ ห้องประชุมบุหาตันหยง