สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
วันที่   5   สิงหาคม   2563
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - แข่งขันครูผู้ช่วยและ ต2ข ประกาศผล ห้องประชุมบุหงารายา
08.30 น. - 16.30 น.   - ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสุ่การปฏิบัติ ศธจ.นะ ห้องประชุมบุหาตันหยง