สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
[x] ปิดหน้าต่างนี้
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Paperless Office พ.ศ.2563  
  หน้าแรก   ข่าวสาร   BPSInnovation

เรื่อง : ประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
วันที่   10   สิงหาคม   2563
Bookmark and Share
 

 วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส  โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา ได้จัดประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือ ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน โดยมีนางโสภา ทองเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว

 
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง   เข้าชม : 22
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ศาลากลาง(หลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Server นี้เป็นบริการของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)