สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
[x] ปิดหน้าต่างนี้
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Paperless Office พ.ศ.2563  
  หน้าแรก   ข่าวสาร   BPSInnovation

เรื่อง : ประชุมการสนทนากลุ่ม (Focus group)
วันที่   5   สิงหาคม   2563
Bookmark and Share
 

วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา  ได้จัดประชุมการสนทนากลุ่ม (Focus group) ตามโครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาการศึกษานักเรียนด้อยโอกาสชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมบุหงารายา ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และมีผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และผู้เกี่ยวข้องเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยมีนายมนูญ บุญชูวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน

ในการประชุมดังกล่าว 

 
ผู้เขียน : นายซูฮูดี สรีแมง   เข้าชม : 15
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ศาลากลาง(หลังเก่า) ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.
Server นี้เป็นบริการของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)